Sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa những người trong gia đình dù họ ở cách nhau vài thế hệ, theo loạt ảnh của Brightside.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen

Bà và cháu gái

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-1

Cụ và chắt trai.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-2

Bố và con gái

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-3

Bà và cháu gái

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-4

Hai người phụ nữ này trong cùng một gia đình, nhưng cách nhau 4 thế hệ.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-5

Bố và con trai.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-6

Bố và con trai.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-7

Cụ trẻ (em gái của cụ) và chắt gái.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-8

Mẹ và con gái.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-9

Bố và con gái.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-10

Bố và con trai.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-11

Bà và cháu gái.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-12

Mẹ và con gái.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-13

Ông và cháu trai.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-14

Bố và con gái.

16-buc-anh-chung-minh-suc-manh-to-lon-cua-gene-di-truyen-15

Ba thế hệ.

Chia sẻ ảnh về sự giống nhau giữa các thành viên trong gia đình bạn tại đây.

T. An

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google