Con không học giỏi, con không làm toán siêu không có nghĩa là con không thông minh. Có thể con thuộc 1 trong 9 loại thông minh sau. Cha mẹ thử xem con thuộc loại thông minh nào để định hướng giúp con phát triển khả năng.

Nhật Minh
Langmaster

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google