Muốn không còn nhìn thấy những búi dây điện, cáp... lùng nhùng ở gầm bàn làm việc, bạn chỉ cần một cái ống dài cùng sự khéo tay của mình.

Video hướng dẫn:

 Hoàng Anh

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google