Bằng vài “nghệ thuật” nho nhỏ, cha mẹ đã có thể khiến lời nói của mình có trọng lượng với con, chứ không lâm vào tình trạng “nước đổ lá khoai”.

Đan Linh
ST

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
Tư vấn gia đình © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google